Radno okruženje

 |  Written by DarkoK  |  0
Stvoriti održivo radno okruženje za osobe  sa invaliditetom

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom grada Bijeljina "Kolosi" smatra da je neophodno stvoriti održivo radno okruženje za ove osobe, ozbiljno shvatiti pristup prema zbrinjavanju invalidnih lica u uslovima prirodnih katastrofa i nesreća, te intenzivno raditi na smanjenju rizika od katastrofa i hitno odgovoriti na njih.

Predsjedavajući Koalicije "Kolosi" Boris Cvjetković rekao je Srni da lica sa invaliditetom i ove godine 3. decembar - Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, dočekuju u veoma teškim uslovima, sa brojnim neriješenim pitanjima.

Categories: